Vill du blogga om ditt husbygge?

Om du är intresserad av att ha en egen blogg i vår bloggportal, kontakta oss!

blogg@myresjohus.se

Mästergården

Vår tomt

April 2017

I slutet av april 2017 blev den 1 800 kvm stora och gamla villatomten med äppelträd vår. Tomten som ligger utanför detaljplanerat område är omgivet av i huvudsak äldre villor.

Den övre, bakre delen av tomten angränsar mot skogen och den nedre främre delen angränsar mot vägen.

Vi hade äntligen hittat tomten och nästa steg var att hitta Huset.

Tomten

En äldre villatomt med fina, gamla äppelträd.